Menu

วิธีการสั่งซื้อแพ็คเกจ

1. หลังจากเข้าสู่ระบบ เข้าสู่หน้า แพ็คเกจ SMS ได้จากแถบเมนู

 • เข้าถึงได้ผ่านทาง https://portal.shortms.com/packageSMS

 • 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ

 • เลือกประเภทของผู้สั่งซื้อ คือ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล
 • หากต้องการใบกำกับภาษี เลือก ต้องการใบกำกับภาษี
 • กรอกแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไป
 • ตรวจความถูกต้อง จากนั้นกด ดำเนินการ

 • 3. ชำระ และแจ้งชำระ

 • เลือกวิธีการชำระ ได้แก่ การโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ การชำระผ่าน QR Code
 • หลังจากชำระแล้ว กดที่ปุ่ม แจ้งชำระเงิน
 • กรอกข้อมูลการชำระเงิน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล โอนจากธนาคารใด ยอดเงิน และวันเวลาที่โอน
 • กดปุ่ม แจ้งชำระ
 • ทาง ShortMS จะใช้เวลาภายใน 1 ชม. ในวันทำการ เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน และคำสั่งซื้อจึงจะสำเร็จ


  4. สามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อของท่านได้จาก ประวัติการสั่งซื้อ โดยจะมีสถานะของคำสั่งซื้อดังนี้

  รอชำระ เป็นสถานะเริ่มต้นการสั่งซื้อ

  รอยืนยัน เป็นสถานะหลังจากชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว รอการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่

  สำเร็จ เป็นสถานะหลังจากทำการ สั่งซื้อสำเร็จ และพร้อมใช้งาน

  ยกเลิก เป็นสถานะเมื่อท่านยกเลิกคำสั่งซื้อ

  ไม่สำเร็จ เป็นสถานะที่ทาง ShortMS ตรวจสอบเจอข้อผิดพลาดและ

  จะแสดงรายละเอียด ข้อผิดพลาดให้ท่านรับทราบ


  หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ LINE @shortms